KANN

STANDARD DIAL GAUGE M10

STANDARD DIAL GAUGE M10

Code No. Range LC Price
M10A 10 mm 0.1 mm Rs650.00
M10C 30 mm 0.1 mm Rs700.00
M10D 30 mm 0.1 mm Rs800.00

STANDARD DIAL GAUGE M210

STANDARD DIAL GAUGE M2/10

Code No. Range  LC Price
M2/10 1 mm 0.001 Rs1,200.00
M2/5/1 5 mm 0.002 Rs1,200.00
M8 5 mm 0.005 Rs1,100.00

DIAL THICKNESS GAUGE

DIAL THICKNESS GAUGE

Code No. Range LC Price
TG1 10 mm 0.01 mm Rs950.00
TG2 1 mm 0.001 mm Rs1,500.00
TG3 10 mm 0.1 mm Rs1,000.00
TG7 30 mm 0.1 mm Rs1,500.00
TG8 25 mm 0.01 mm Rs1,600.00

PEARL GAUGE

PEARL GAUGE

Code No. Range LC Price
TG10 20 mm 0.1 mm Rs500.00
TG20 20 mm 0.1 mm Rs600.00

ONE REVOLUTION DIAL GAUGE

ONE REVOLUTION DIAL GAUGE

Code No. Range LC Price
M2/1 0.80 mm 0.01 Rs600.00
M2/2 1.60 mm 0.001 Rs1,000.00
M2/14 0.16 mm 0.001 Rs1,600.00
M2/16 0.10 mm 0.001 Rs1,600.00
M2/12 0.16 mm 0.01 Rs1,800.00
M2/15 0.10 mm 0.001 Rs1,800.00